خلاصه خبر

پروژه پیشنهادی شرکت راما پارسیان درخصوص تدوین استاندارد برای سيم مسي گرد با لاك پلي استر ايميد ، طبقه حرارتي 200 مورد تایید سازمان IEC واقع شد.

متن کامل خبر

پروژه پیشنهادی شرکت راما پارسیان درخصوص تدوین استاندارد برای سيم مسي گرد با لاك پلي استر ايميد ، طبقه حرارتي 200 مورد تایید سازمان IEC واقع شد. این استاندارد تحت شماره IEC 60317-84 منتشر خواهد شد.

عنوان اصلی این پروژه عبارتست از:

IEC 60317-84 ED1: Specifications for particular types of winding wires – Part 84: Polyesterimide enamelled round copper wire, class 200

رهبری این پروژه برعهده آقای تورج سلماسی- مدیر کیفیت شرکت راما پارسیان-  میباشد که با مشارکت کارشناسانی از کشورهای آمریکا، آلمان و ایتالیا انجام خواهد شد. پیش بینی میشود که این استاندارد، در مهرماه سال 1400 منتشر شود.

هدف از تدوین این استاندارد جدید، ارتقا کیفی کلاس حرارتی سیمهای گرد مسی از 180 به 200 درجه میباشد که موجب خدمات دهی بهتر برای مصرف کنندگان محترم و بهبود طول عمر این نوع سیم لاکی میشود.