خلاصه خبر

واگذاری دبیری تدوین تعداد 15 عنوان استاندارد ملی ایران به نماینده شرکت راما پارسیان مطابق مصوبات دفتر تدوین استانداردهای ملی مورخه 13 مرداد 99

متن کامل خبر

دبیری تدوین تعداد 15 عنوان استاندارد ملی ایران، مطابق مصوبات کمیته برنامه ریزی دفتر تدوین استانداردهای ملی ایران مورخه  13 مرداد 99، به نماینده شرکت راما پارسیان واگذار شد.

عناوین این استانداردها طبق جدول زیر است: