خلاصه خبر

مدیر کیفیت شرکت راما پارسیان بعنوان مدیر کنترل کیفیت نمونه کشوری سال 99 توسط سازمان ملی استاندارد ایران انتخاب شد.

متن کامل خبر

مدیر کنترل کیفیت شرکت راما پارسیان -  آقای تورج سلماسی - بعنوان مدیر کنترل کیفیت نمونه کشوری سال 1399  توسط سازمان ملی استاندارد ایران انتخاب شد.

الف: این خبر در سامانه اطلاع رسانی سازمان ملی استاندارد از این لینک قابل مشاهده است.

ب: این خبر در سامانه مسولین کنترل کیفیت استان البرز از این لینک قابل مشاهده است. بخشی از پیام مندرج در این سامانه بشرح زیر است:

رشد و توسعه صنعت استان و پیاده سازی استانداردهای ملی مدیون تلاش گسترده مدیران و متخصصانی است که دانش، تخصص و عمر گرانبهای خود را در این راه مصروف داشته و برای بالندگی ایران اسلامی همواره در تکاپو هستند و چه بسیار خرسندیم که عزیزانی که انتخاب شده اند از خانواده بزرگ انجمن مدیران کنترل کیفیت البرز بوده اند مطمئنا مدیریت اثربخش و توانمند توام با تجارب برجسته، موجبات ارتقاء در صنعت را فراهم خواهد نمود.

ج: همچنین در صفحه 65 ویژه نامه روز جهانی استاندارد که در مهرماه 99 توسط سازمان ملی استاندارد منتشر شده است، خبر فوق نیز قابل مشاهده میباشد. این نشریه از این لینک قابل دانلود است.