خلاصه خبر

صنایع راما پارسیان در خرداد ماه سالجاری موفق به اخذ گواهینامه ویرایش سال 2015 استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ISO9001 از شرکت DQS آلمان و گواهینامه شبکه بین المللی کیفیت IQNet گردید . صنایع راما پارسیان از همان ابتدای تاسیس خود ، استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ISO9001 را مستقر ساخته و روند تمدید آن ، مستمر و بدون وقفه ادامه دارد . این شرکت تجربه استقرار ویرایش سالهای 1994 ، 2000 و 2008 این استاندارد را در پیشینه خود دارد .

متن کامل خبر

گذر به استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 ویرایش سال 2015

صنایع راما پارسیان در خرداد ماه سالجاری موفق به اخذ گواهینامه ویرایش سال 2015 استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ISO9001 از شرکت DQS آلمان و گواهینامه شبکه بین المللی کیفیت IQNet گردید . صنایع راما پارسیان از همان ابتدای تاسیس خود ، استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ISO9001 را مستقر ساخته و روند تمدید آن ، مستمر و بدون وقفه ادامه دارد . این شرکت تجربه استقرار ویرایش سالهای 1994 ، 2000 و 2008 این استاندارد را در پیشینه خود دارد .

شرکت DQS آلمان یکی از معتبرترین شرکتهای گواهی دهنده در سطح بین المللی بوده که از مشتریانش میتوان از شرکتهای صاحب نامی چون Siemens ، Mercedes Benz ،       Du pont و Audi نام برد .