خلاصه خبر

استاندارد سیم مسی گرد با لاک پلی اورتان لحیم پذیر ، طبقه حرارتی 180 اجباری شد

متن کامل خبر

استاندارد ملی ایران به شماره 51-6998 تحت عنوان ویژگی های انواع خاصی از سیم های سیم پیچی -قسمت 51-سیم مسی گرد با لاک پلی اورتان لحیم پذیر ،طبقه حرارتی 180، بر مبنای مصوبات هفتادمین اجلاس شورای عالی استاندارد مورخ 1351/10/27 سیم و کابل مشمول مقررات استاندارد اجباری می باشد. در سامانۀ اطلاع رسانی استاندارد میتوانید تصویر اطلاعیه منتشر شده در روزنامه کیهان مورخ 98/11/14 و  در روزنامه 19 دی مورخ 98/11/14 و همچنین فهرست فرآورده های مشمول استاندارد اجباری را مشاهده نمایید.