خلاصه خبر

استاندارد ملی ایران برای محصول سیم مسی گرد با لاک پلی استریا پلی استرایمید و پوشش پلی آمیدایمید- طبقه حرارتی 200 اجباری شد

متن کامل خبر

استاندارد ملی ایران به شماره 13-6998 تحت عنوان ویژگی های انواع خاصی از سیم های سیم پیچی- قسمت 13- سیم مسی گرد با لاک پلی استریا پلی استرایمید و پوشش پلی آمیدایمید- طبقه حرارتی 200، بر مبنای مصوبات هفتادمین اجلاس شورای عالی استاندارد مورخ 1351/10/27 سیم و کابل مشمول مقررات استاندارد اجباری می باشد. در سامانۀ اطلاع رسانی استاندارد میتوانید تصویر اطلاعیه منتشر شده در روزنامه کیهان مورخ 98/11/5 و  در روزنامه فرصت امروز مورخ 98/11/5 و همچنین فهرست فرآورده های اجباری استاندارد  را مشاهده نمایید.