خلاصه خبر

واگذاری دبیری تدوین تعداد 12 عنوان استاندارد ملی ایران به نماینده شرکت راما پارسیان مطابق مصوبات دفتر تدوین استانداردهای ملی مورخه 10 تیر99

متن کامل خبر

دبیری تدوین تعداد 12 عنوان استاندارد ملی ایران، مطابق مصوبات کمیته برنامه ریزی دفتر تدوین استانداردهای ملی ایران مورخه 10 تیر99 به نماینده شرکت راما پارسیان واگذار شد.

عناوین این استانداردها طبق جدول زیر است: