تحقیق و توسعه

فرآیند تحقیق و توسعه

فرآیند تحقیق و توسعه عبارت است از یک فعالیت منظم و ساختار یافته جهت ارائه محصولات و خدمات نوآورانه با سطح کیفی بالاتر، کاربری های جدید و یا در جهت کاهش هزینه ها.

امروزه در اقتصادهای جهانی اثبات شده است که هزینه هایی که صرف تحقیقات و توسعه ها در شرکت ها و سازمان ها می شود، نقش اساسی در رشد و توسعه شرکت ها و کشورها دارد.

تحقیق و توسعه بر حسب ایده های اولیه موجود در شرکت می تواند جهت اهداف متعددی انجام شود، برخی از فعالیت های تحقیق و توسعه جهت پوشش بخشی از نیازهای ناشی از تغییرات بازار شکل می گیرند، دسته دوم جهت پاسخ گویی به تقاضاهایی شکل می گیرند که پیشتر از آن پاسخی به آنها داده نشده است و دسته آخر فعالیت هایی هستند که طرح های موجود را از نظر هزینه، سرعت در ارائه و کیفیت بهبود می بخشند.

با توسعه فعالیتهای شرکت صنایع راما پارسیان، نیاز به تحقیقات برای تحقق اهداف زیر احساس شد:

1- افزايش دانش و فرهنگ ‏سازمان و جامعه به وسيله اختراع، ابتکار و نوآوري‏

2- يافتن کاربردهاي بالقوه براي دستاوردها و آگاهي­هاي جديد

‏3- افزايش بهره وري فعاليت هاي کارکنان

4- افزايش خود اتکايي سازمان و تسهيل و تسريع در انجام امور

5- افزايش توان رقابتي در داخل و خارج کشور و حضور در بازارهاي جدید

6- ارتقاء عملکرد فرایندهای مستقر در شرکت

7- ایجاد محصول جدید با هدف برآوردن نیازهای جامعه

 

لذا  در این راستا در شرکت راما پارسیان واحد تحقیق و توسعه ایجاد شد که اهم وظایف آن به شرح زیر است:

1- بهره برداری از جدیدترین دانش و تکنولوژی‌های روز دنیا.

2- تلاش برای خودکفایی شرکت در ساخت برخی محصولات و ابزارها.

3- ارائه‌ی راهکارهای ارتقای توان تولیدی و رقابتي شرکت.

 

شرکت راما پارسیان با هدف افزایش توان رقابتی و حضور در حوزه های فعالیت جدید برای برآوردن نیازهای جامعه ، در تولید محصولات خود ایجاد تنوع کرده و واحد R & D را تاسیس نمود.

در این راستا شرکت راما پارسیان موفق به اخذ پروانه تحقیق و توسعه از وزارت صنعت ، معدن و تجارت گردید.