استاندارد های شرکت راما پارسیان

استاندارد های محصولات

 

کلیه محصولات مطابق یا استاندارد های  IEC , ISIRI  و یا هرگونه استاندارد مورد در خواست مشتری تولید می شود.

استاندارد های مربوط را می توان از سایت IEC  ISIRI  تهیه نمود.

ذیلاً به کاربرد انواع سیم لاکی به تفکیک نوع هادی و عایق اشاره گردیده است:

استاندارد قرقره های بسته بندی

 

 

 

 

پالت های بسته بندی