خلاصه خبر

برگزاری نشست تخصصی دبیرخانه کمیته فنی INEC TC55 در روز یکشنبه مورخ 1400/4/6 بصورت مجازی

متن کامل خبر

از طرف دبیرخانه کمیته فنی INEC TC55 که در محل شرکت راما پارسیان مستقر است، نشست تخصصی سال 1400 این کمیته فنی ، در روز یکشنبه مورخ 1400/4/6 بصورت مجازی برگزار شد. این جلسه با حضور طیفهای مختلف صنعت سیم های سیم پیچی با حضور نمایندگانی از توليد كنندگان و تشکل های مربوط؛ عرضه كنندگان و مجامع صنفی؛ سازمان ها و تشكل هاي مصرف كنندگان؛ وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي ذيربط؛ پژوهشگاه ها و مراكز تحقيقاتي؛ دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي؛ انجمن های علمی و تخصصي؛ ارائه دهندگان خدمات مهندسي و مشاوره اي؛ نهادهای ارزيابي انطباق (آزمایشگاه ها، نهادهای بازرسی کننده و گواهی کننده)؛ صاحبنظران منفرد؛ کارشناسان شاغل و بازنشسته سازمان استاندارد برگزار شد.

طی این جلسه مباحث زیر ارائه و مورد بحث و بررسی قرار گرفت:

1- معرفی سازمان IEC و INEC و اطلاعات کلی درمورد نحوه مشارکت در آنها

2 – گزارش عملکرد دبیرخانه کمیته فنی INEC TC55

3 – برنامه و اقدامات جاری کمیته فنی و چالشهای آتی