خلاصه خبر

صنایع راما پارسیان بعنوان دبیر نمونۀ تدوین استانداردهای ملی ایران منتخب اداره کل استاندارد استان البرز در سال 1401 شناخته شد.

متن کامل خبر

با تلاش مستمر مدیریت و کارکنان، صنایع راما پارسیان برای سال 1401 بعنوان دبیر نمونۀ تدوین استانداردهای ملی ایران شناخته شد .