خلاصه خبر

در مورخه 95/09/20 نشست ترميم كميته فني INEC TC55 (سیمهای سیم پیچی Winding Wires) ، با حضور جمعي از اعضاي كميته ملي برق و الكترونيك ايران و متخصصين مرتبط و همچنین با حضور خانم مهندس خضرائي دبير كميته ملي برق و الكترونيك ايران و خانم مهندس شادروانان كارشناس امور هماهنگي استانداردهاي بين المللي برق ، الكترونيك و مخابرات برگزار شد و با راي مثبت اعضاي حاضر، آقاي تورج سلماسي مدیر کیفیت شرکت راماپارسیان بعنوان دبير كميته فني TC55 انتخاب گردید .

متن کامل خبر

در مورخه 95/09/20 نشست ترميم كميته فني INEC TC55 (سیمهای سیم پیچی Winding Wires) ، با حضور جمعي از اعضاي كميته ملي برق و الكترونيك ايران و متخصصين مرتبط و همچنین با حضور خانم مهندس خضرائي دبير كميته ملي برق و الكترونيك ايران و خانم مهندس شادروانان كارشناس امور هماهنگي استانداردهاي بين المللي برق ، الكترونيك و مخابرات برگزار شد و با راي مثبت اعضاي حاضر، آقاي تورج سلماسي مدیر کیفیت شرکت راماپارسیان بعنوان دبير كميته فني TC55 انتخاب گردید .

جهت اطلاع از فعالیتهای كميته ملي برق و الكترونيك ايران ، اینجا را کلیک کنید .