خلاصه خبر

اجلاسیه سالانه کمیته فنی IEC TC 55 (تدوین استانداردهای سیمهای سیم پیچی) در مورخه 12 اکتبر 2018 در شهر لاس وگاس برگزار شد که مدیر کیفیت صنایع راما پارسیان به نمایندگی از ایران در این جلسه شرکت داشت . در این جلسه درخصوص تک تک 17 پروژه پیشنهادی ایران بحث و بررسی شده و با اکثریت آرا مورد تایید سایر اعضا قرار گرفت .

متن کامل خبر

 

 

شرکت در اجلاسیه کمیته فنی IEC TC 55 در لاس وگاس در 12 اکتبر

اجلاسیه سالانه کمیته فنی IEC TC 55 (تدوین استانداردهای سیمهای سیم پیچی) در مورخه 12 اکتبر 2018 در شهر لاس وگاس برگزار شد که مدیر کیفیت صنایع راما پارسیان به نمایندگی از ایران در این جلسه شرکت داشت . در این جلسه درخصوص تک تک 17 پروژه پیشنهادی ایران بحث و بررسی شده و با اکثریت آرا مورد تایید سایر اعضا قرار گرفت .