خلاصه خبر

تقدیر سازمان ملی استاندارد از مدیرعامل محترم شرکت راما پارسیان در خصوص حمایت از تدوین استانداردهای IEC

متن کامل خبر

ذیلاً متن نامه سازمان استاندارد قابل ملاحظه است: