×


سیم مسی گرد لاکی

سیم مسی گرد لاکیتوضیحات محصول

 

 شماره استاندارد IEC 60317-0-1 ،  ISIRI 6998-0-1

سایر قطرهای نامی ، نیازمند یها و مشخصات مورد نظر مشتریان محترم نیز قابل تولید است.

 

 

 

 

محصولات مرتبط