×


سیم گرد ایزوله پیچی شده

سیم گرد ایزوله پیچی شدهتوضیحات محصول

 

انواع سیم های ایزوله پیچی شده :

 

سیم مسی تخت ایزوله پیچی شده

سیم آلومینیومی تخت ایزوله پیچی شده

سیم مسی گرد ایزوله پیچی شده

سیم آلومینیومی گرد ایزوله پیچی شده

محصولات مرتبط